s cách bảo quản sữa mẹ
Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Chủ nhật - 08:30-21:00 | Liên hệ: 0942.357.866 - 0981.047.236

cách bảo quản sữa mẹ

  • Cách bảo quản sữa mẹ khoa học
  • Cách bảo quản sữa mẹ khoa học Sữa mẹ đã hút/ vắt nhưng chưa dùng ngay có thể được bảo quản lạnh, hoặc đông đá như sau: – Nhiệt độ phòng >29oC – tối đa 1g – Nhiệt độ phòng máy lạnh…

LỢI SỮA MẾ HÀ - CHỮA MẤT SỮA NHANH - SỮA ĐẶC MÁT THƠM