s HÌNH ẢNH & HOẠT ĐỘNG
Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Chủ nhật - 08:30-21:00 | Liên hệ: 0942.357.866 - 0981.047.236

HÌNH ẢNH & HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH & HOẠT ĐỘNG LỢI SỮA MẾ HÀ

Một số hoạt động tiêu biểu của Mẹ Kendy và Lợi sữa Mế Hà

  • loi sua me ha
  • Hành trình Mù Căng Chải tháng 11 năm 2016
  • Cứ tháng 11, 12 hàng năm thời tiết bắt đầu chuyển đông ở vùng tây bắc, người dân nơi đây nhất là đồng bào thiểu số, có đi tận nơi mới biết và thấy được điều kiện khó khắn thế nào! Vượt…

LỢI SỮA MẾ HÀ - CHỮA MẤT SỮA NHANH - SỮA ĐẶC MÁT THƠM